Kártérítési területek – mikor vonható felelősségre az intézmény?

Senki sem kíván meglévő betegsége mellé újabb fertőzést, vírust elkapni, hiszen ezek nem, hogy javuláshoz, de további gyengeséghez vezetnek. Számos hasonló esettel találkozhatunk, amelyben nem mindig derül fény, arra, hogy ki a felelős, kit kell számon kérni. A fennálló probléma megoldására szakember segítségét érdemes kérni.

[wp_ad_camp_1]

A kártérítési területek csoportjába tartozik az orvosi műhibák kártérítése is. Az orvosi műhibának tekinthetünk minden vélt vagy valós orvosi „hibát”, így például a beteg félrekezelését, a fertőzés kialakulását, idegen test bennhagyás által okozott károsodást stb. Ha a fentebb említettek valamelyike bekövetkezik, és valós alapja van az intézmény, vagy a kezelőorvos felelősségre vonásának, a károsultak nem vagyoni kártérítést, illetve sérelemíjat igényelhetnek. A kártérítés, vagy sérelemdíj összege csak károkozás előtti és a károkozás utáni élethelyzetnek a gondos összevetése után állapítható meg.

Kártérítés
Kártérítés

Amennyiben az orvos, nem, mint egyéni vállalkozó nyújtott ellátást, nem ellene kell pert indítani, hanem az egészségügyi szolgáltató ellen, amelynek az alkalmazottja. A bírósági tárgyalásokon a károsultnak legalább egy alkalommal meg kell jelennie. Ez az az alkalom, amelyen a bíróság sort kerít a személyes meghallgatásra. A többi tárgyaláson rend szerint elegendő, ha a jogi képviselő vesz részt.

Az egészségügyi intézetekkel folytatott perekhez, igazán nagy szükség van egy erre a területre szakosodott jogász segítségét kérni, hogy a megfelelő eljárásban részesüljön. Ezt megteheti, ha a Dr. Orosz Krisztina Ügyvédi Iroda valamely alkalmazottjához fordul. Az iroda elérhetőségeit a karteritesi-ugyved.co.hu weboldalon megtalálja.